top of page

OPPA TRAVEL

OWN ORIGINAL CONTENTS

เรื่องราวการเดินทางของวัยรุ่นเกาหลีสู่ประเทศไทย มี 13 ตอน

ถูกฉายทาง LINE TV ได้ร่วมกับโครงการ Idol Flex

และสปอนเซอร์ต่างๆ

14.png
Kori_Logo_2023-02.png
bottom of page