top of page

IT'S YOU

GYEONGSANGBUK-DO

' It 's You ' เป็นการร่วมมือระหว่างนักแสดง

ชาวเกาหลีและชาวไทย ที่เดินทางในคยองซังบุกโด ประเทศเกาหลี เป็นหนังสั้นที่รวบรวมเรื่องราวชีวิต ความรัก ความตื่นเต้น และครอบครัว ถูกฉายทาง True4U ช่องทีวีดังของไทย ทาง BugabooTV

ช่อง OTT ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.png
Kori_Logo_2023-02.png
bottom of page