top of page

ค้นหาเรา

​2nd floor, Damjing Building, 37, Nonhyeon-ro 142-gil, Gangnam-gu, Seoul
 

โทรหาเรา

​02 - 517 - 9992


MAIL

Themakery.official@gmail.com


การเดินทาง

เข้าสู่ Paris Baguette Alley จากทางออก 10 ของสถานี Hakdong จากนั้นเดินตรงไป 350 เมตร แล้วเลี้ยวขวาที่ทางแยกสามทางหน้าร้านสะดวกซื้อ gs25 ชั้น 2 อาคาร Damjing ทางด้านซ้ายทันที


เมื่อใช้รถของคุณเอง

ตรงไปที่สี่แยกศุลกากรกรุงโซลในทิศทางของสถานี Hakdong เลี้ยวขวาเข้า Paris Baguette Alley (สถานี Hakdong ทางออก 10) ตรงไป 350 ม. และเลี้ยวขวาทันทีที่ทางแยกสามทางหน้าร้านสะดวกซื้อ gs25

※ มีที่จอดรถ 5 คัน

Kori_Logo_2023-02.png
bottom of page